Sjöflickan Och Drakens Dotter
Foto: Ilkka Häikiö 2011